ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2567

18 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (18 มี.ค. 67) ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2567 เรื่องการลาพักผ่อนช่วงก่อนประเมิน ISO แบบปรับปรุงห้องสมุดชั้น 1 สถิติการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Notebook) ที่ชำรุด งดยืมให้บริการยืม Tablat เครื่องใหม่ สรุปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเข้าใช้บริการห้องสมุด นิทรรศการหอประวัติงาน 90 ปี มรย. และสะท้อนปัญหาการเปิดให้บริการล่วงเวลา โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 11 คน ณ ชั้น 1อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา