ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2567

24 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (24 เม.ย 67) ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ  ครั้งที่ 4/2567 เรื่องผลการตรวจรับรอง ISO 9001:2015 และการจัดงานกาชาตประจำปี 2567 โดยมีบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน ณ ห้อง 310 ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา