ผู้บริหารต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

27 เมษายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา ชินวรโกมล อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุดา ละอองผล และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คุณกุลกิตต์ ชัยอำนวย ผู้ช่วยฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม และคุณธนะศักดิ์ ธุระกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

            การพบปะพูดคุยครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานกิจกรรม การบริหารจัดการงบประมาณ และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปของ American Corner รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และจะพัฒนาให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถตอบสนองและตอบโจทย์ในการใช้งานมากยิ่งขึ้น