ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมอเมริกันประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนศูนย

25 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมอเมริกันประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันยะลา (American Corner)

    วันที่ 24 ก.พ. 58 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ Khun Anne Johnson ตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ข้อมูล พร้อมด้วย คุณบราลี สุคนธรังษี เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม เดินทางมาเยือนศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) โดยมีอาจารย์นูรีดา  จะปะกียา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและจัดหารายได้ อาจารย์จิตสุดา ละอองผล อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ นางสาวนูสีลา ยูมะโซ บรรณารักษ์ และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้การต้อนรับ และได้มีการพูดคุยในเรื่องของการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม การเป็นนักศึกษาจิตอาสา การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักของชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้ง เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า
   และในช่วงบ่าย Khun Anne Johnson ได้มีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษา ในหัวข้อ How to Make Your Library a Hip Place จำนวน 25 คน โดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการในประเด็นของการส่งเสริมจัดกิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศ  และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในห้อง American Corner
    และได้พูดคุยกับอาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล อาจารย์ประจำหลักสูตรออกแบบศิลปกรรม ในเรื่องของความก้าวหน้าในการปรับปรุงห้อง American Corner และได้แนะนำองค์ประกอบต่างๆที่เสนอในแบบ ซึ่งได้รับคำชมเชยเป็นอย่างยิ่ง และหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงห้อง American Corner เรียบร้อยแล้ว Khun Anne Johnson จะเข้ามาเยี่ยมชมในโอกาสต่อไป