ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป ตามโครงการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป

25 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนบ้านท่าสาป ศูนย์บรรณสารสนเทศและนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป ตามโครงการเติมชีวิตให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาป เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าสาปให้ได้มาตรฐาน มีทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ และเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป