บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

4 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

วิธีการใช้บริการ ติดต่อคุณอิสรา  แสงสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ งานบริการตอบคำถามและค้นคว้า  ศูนย์บรรณสารสนเทศ โทร 073-299675 ต่อ 23002 อีเมล isara.s@yru.ac.th

ข้อตกลงการยืมระหว่างห้องสมุด

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด