ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักศึกษาช่วยงานห้องสมุด วันเสาร์-อาทิตย์ ปี 1/2562

24 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วยงานห้องสมุด จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 10 - 23 มิถุนายน 2562 นั้น

บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้

ปฏิบัติงานในด้านพัฒนาและปรับปรุงชั้นหนังสือ โดยปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 60 คน ดัง รายละเอียดประกาศนี้

หมายเหตุ

- สถานที่สอบสัมภาษณ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง AC Corner

-  สอบสัมภาษณ์ในวันท 27-28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น - 16.30 น

-  เรียงอันดับการสอบสัมภาษณ์ ตามลำดับ ที่ได้มีการประกาศ

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562

-  ผู้ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562

-  เริ่มปฏิบัติงานในวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม 2562

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด