ประชาสัมพันธ์หนังสือ/วารสารอิเล้กทรอนิกส์จากห้องสมุดมารวย

21 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

#OPEN ACCESS
ห้องสมุดมารวยใจดีเปิดบ้าน Maruey eLibrary ชวนมาอ่านข้อมูลทางด้านการเงินการลงทุนต่าง ๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง COVID-19

 Ebook จาก Maruey eLibrary

 https://elibrary.maruey.com/

 บทความด้านการเงิน การลงทุน

 https://www.maruey.com/article

ติดต่อขอรับ username และ password ได้ที่ [email protected] หรือไลน์ uauis99

 

 คู่มือการใช้งาน Ebook : http://gg.gg/MarueyeManual

 

เข้าใช้งานผ่าน Application

 iOS :  https://itunes.apple.com/th/app/maruey-elibrary/id1399531051?mt=8 

 Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.maruey

 

****โปรดศึกษาวิธีการใช้งานอย่างละเอียดจากคู่มือตามรายการแนบ*