การให้บริการฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ของสำนักพิมพ์ Gale

22 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     ทางสำนักพิมพ์ Gale เปิดให้เข้าใช้งานฐานข้อมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ นี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      ฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19” จำนวน 3 ฐาน

           1. ฐานข้อมูล Gale Health and Wellness – Coronavirus
           https://bit.ly/3bdKOZ0

           2. ฐานข้อมูล Gale In Context: Global Issues – Pandemic Preparedness
           https://bit.ly/2U65qNe

           3. ฐานข้อมูล Gale In Context: Science – Viruses
           https://bit.ly/3b9X9xt

     ฐานข้อมูลข้างต้นทั้ง 3 ฐาน สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

       หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องการจัดการวิกฤตไวรัส 'โควิด-19' ของทางประเทศจีน จำนวน 2 ฐาน

           1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
           https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/1-handbook-of-covid-19-prevention-and-treatment-st---smaller.pdf

           2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: COVID-19 Epidemic Prevention and Control Manual For The Workplace
           https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/intl-assets/intl-assets-uk--europe/covid-19-epidemic-prevention-and-control-manual%EF%BC%9Afor-workplace20200331-small.pdf

      ฐานข้อมูลวารสารและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ในช่วงวิกฤตไวรัส ‘โควิด-19’ สแกนคิวอาร์โค้ดหรือคลิกลิงก์แล้วเข้าใช้ได้เลย!