แนะนำฐานข้อมูล DOAJ (Directory of Open Access Journals)

26 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
work from home อยู่บ้านก็ยังค้นคว้าข้อมูลได้ วันนี้บรรณารักษ์ขอแนะนำฐานข้อมูล DOAJ (Directory of Open Access Journals) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารเสรี (Open Access) ค้นหางานวิจัยได้และเชื่อมโยงไปยังบทความฉบับเต็ม ไม่ต้องกังวลว่าจะ download ไม่ได้ เพราะทั้งหมดเป็นวารสาร OA เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัยค่ะ เข้าไปใช้งานได้ที่ https://doaj.org