ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งคืนหนังสือฟรี ทางไปรษณีย์ไทย

10 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่กำหนดส่งคืนหนังสือของนศ.

คือ วันที่ 20 มิ.ย. 64 ถ้านักศึกษายังไม่สะดวกมาที่มหาวิทยาลัย และอยากยืมเล่มใหม่ สามารถทำได้ดังไฟล์แนบนี้ ฟรี!!