“ฝึกงานกับสถานทูตสหรัฐฯ เป็นอย่างไร”

12 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โอกาสครั้งสำคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยกับงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “The Intern: Getting to know the internship experience at the U.S. Embassy”ร่วมรับฟังและพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาฝึกงานสถานทูตสหรัฐฯ รุ่นปัจจุบันเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงาน การเตรียมตัว การสมัคร การสัมภาษณ์รวมไปถึงงานของแผนกต่าง ๆ ในสถานทูตฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:00-17:00 ผ่านโปรแกรม Zoom 

ลงทะเบียนได้ที่ link: https://bit.ly/3wt2Fpe
หรือสแกนลงทะเบียนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ด้านล่าง