คณาจารย์และนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง PRIDE Month ผ่าน Zoom

1 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64 คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง PRIDE Month (เดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหลากหลายทางเพศ) ผ่าน Zoom โดยมีวิทยากรจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาบรรยายเรื่องราวความเป็นมาของ LGBT และต่อด้วยการพูดคุยประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษาในสถานทูตฯ ด้วย