Graphic Design The New Basic

13 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

Graphic Design The New Basic
เลขเรียก : 741.6 ล235ก 2560
ชื่อผู้แต่ง : สหทัศน์ วชิระนภศูล
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี พรีเมียร์
สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางให้เห็นภาพของการสร้างผลงาน จากไอเดียสู่ชิ้นงานที่จับต้องได้ เนื้อหาเหมาะกับนักเรียนและนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่นำเสนอด้วยรูปแบบกระชับ ทันสมัย เข้ากับเครื่องมือ และวิธีออกแบบยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือ วิธีการที่กระชับ ฉับไว อธิบายสั้นๆแล้วยกตัวอย่างตามในทันที จะมีประโยชน์และช่วยในการทำงานสำหรับนักออกแบบได้เป็นอย่างดี