เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ บ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง นายณรัญจ์ โกศลเวช หัวหน้าฝ่ายโครงการพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา และหัวหน้าหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้