ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

         มื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รายงานปัญหาในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต

แนะนำวารสาร|นิตยสารใหม่

ตารางฉายหนัง

ปฏิทินศูนย์บรรณสารสนเทศ