ข่าว มรย.วิชาการ 62

ข่าวกิจกรรม

แนะนำหนังสือใหม่

  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์ http://opac.yru.ac.th  ที่เมนู New Materials และเมนู Librarian Suggests ทั้งนี้สามารถดูรายการหนังสือที่มีผู้เปิดใช้งานมากที่สุด ได้ที่เมนู Top View และรายการหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ได้ที่เมนู Top Pick หรือจะดูตัวเล่มหนังสื

แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

ตารางฉายหนัง

ปฏิทินศูนย์บรรณสารสนเทศ