ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562

    เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 62  นางสาวนูสีลา ยูมะโซ รักษาการหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการเตรียมตัวจัดทำเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2562  โดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์

แนะนำหนังสือใหม่

  • แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

    แนะนำหนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สามารถเข้าชมได้ที่ลิงค์ http://opac.yru.ac.th  ที่เมนู New Materials และเมนู Librarian Suggests ทั้งนี้สามารถดูรายการหนังสือที่มีผู้เปิดใช้งานมากที่สุด ได้ที่เมนู Top View และรายการหนังสือที่มีผู้ยืมมากที่สุด ได้ที่เมนู Top Pick หรือจะดูตัวเล่มหนังสื