ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

         วันที่ 21 พ.ค. 61 ณ ห้อง American Corner ชั้น 2 ห้องสมุด คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อไปโดยมีบุคลากรงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข