กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

23 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.63 อเมริกันคอร์เนอร์ยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2021 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 234 คน โดยมีอาจารย์จิตสุดา ละอองผล อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสของสตาฟอเมริกันคอร์เนอร์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียน ตชด.จำนวน 11 โรง และกิจกรรมแลกของขวัญ นำกิจกรรมโดยสตาฟของอเมริกันคอร์เนอร์และนักศึกษาช่วยงานทีมสันทนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากกิจกรรมต่าง ๆแล้ว นักเรียนยังได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้และได้รับของรางวัลอีกด้วย