ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ

23 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) ขยายเวลาเปิดให้บริการก่อนสอบ

จากเวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นเวลา 08.00 - 20.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์)

ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 17 มี.ค 64

**เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น