ประชาสัมพันธ์บริการ YRU Lib Publishing :บริการนำส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

7 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


New ....บริการใหม่ไฉไลยิ่งขึ้น ถึงน้ำมันจะแพง แต่บริการเราฟรีนะ

ประชาสัมพันธ์ถึงคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มรย.ทุกท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทางห้องสมุดได้มีบริการนำส่งเผยแพร่ผลงานวิชาการยังห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย  โดยทางห้องสมุดจะประสานงานจนกว่าได้รับหนังสือตอบรับกลับมาถึงมือผู้ใช้บริการ  

   ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ 
งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 073-299675 ต่อ 23302
E-mail : isara.s@yru.ac.th Line: uauis99