โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

27 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

จำนวน
(คน)

ค่า
ลงทะเบียน

จำนวน
ชั่วโมง

วันที่
ดำเนินการ

วันสิ้นสุดการรับสมัคร

1

สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์

- ปฐมวัย
- ประถมศึกษา 1-6

30

ฟรี

2 ชั่วโมง

11-13 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-11.00 น.

4 ธันวาคม 2562

2

มาสเตอร์เชฟจูเนียร์

- ทุกระดับชั้น

30

10 บาท/คน

2 ชั่วโมง

11-13 ธันวาคม 2562

เวลา 13.00-15.00 น.

4 ธันวาคม 2562

3

เขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch

- ประถมศึกษา 4-6
- มัธยมศึกษา 1-6

50

20 บาท/คน

3 ชั่วโมง

11-13 ธันวาคม 2562

เวลา 13.00-16.00 น.

4 ธันวาคม 2562

4

แต่งภาพสวยและตัดต่อวิดีโอด้วย Application บนมือถือ

- ประถมศึกษา 4-6
- มัธยมศึกษา 1-6

50

20 บาท/คน

3 ชั่วโมง

11-13 ธันวาคม 2562

เวลา 09.00-12.00 น.

4 ธันวาคม 2562

13-14 มกราคม 2563

เวลา 13.00-16.00 น.

8 มกราคม 2563

5

วาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- ประถมศึกษา 1-6
- มัธยมศึกษา 1-6

50

20 บาท/คน

3 ชั่วโมง

13-15 มกราคม 2563

เวลา 13.00-16.00 น.

8 มกราคม 2563

6

แปลงร่างวัสดุเหลือใช้

- ทุกระดับชั้น

30

10 บาท/คน

2 ชั่วโมง

13-15 มกราคม 2563

เวลา 09.00-11.00 น.

8 มกราคม 2563

 

สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ : http://gg.gg/fvyvf

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้น 2 อาคาร 25 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
โทรศัพท์ 073-299636                                         
เว็บไซต์ : http://aritc.yru.ac.th 
facebook : สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       
E-mail : [email protected]