ห้องสมุดจัดอบรมหัวข้อ "พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์"

10 กรกฎาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดอบรมพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 2 กลุ่ม คือ

1. วันพุธที่ 17 ก.ค. 67  เวลา 13.00-15.30 น. 
2. วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 67  เวลา 09.00-11.30 น.
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งละจำนวน 2.30 ชั่วโมง
สมัครลงทะเบียนอบรมได้ที่ลิงก์ https://citly.me/BfTy9 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณอิสรา แสงสุวรรณ โทร 073299675 ต่อ 23302 ID line: uauis99