การให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า

6 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

     ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการจัดให้บริการห้องศึกษาค้นคว้า แก่นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ  สามารถใช้บริการห้องค้นคว้าเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสัดส่วนไม่รบกวนผู้ใช้คนอื่น ห้องที่เปิดให้บริการมีจำนวน 18 ห้อง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกประกอบด้วย Smart  TV, Smart Board, เครื่องปรับอากาศ,  โต๊ะ – เก้าอี้นั่งอ่านหนังสือ

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ