สรุปกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

21 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนที่ได้สมัครร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์, มาสเตอร์เชฟจูเนียร์, เขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch, วาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมแปลงร่างวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

           วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนที่ได้สมัครร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม สนุกอ่าน สนุกคิด สนุกประดิษฐ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 103 คน, มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ มีจำนวนผู้เข้าร่วม 82 คน และกิจกรรมเขียนโปรแกรมการ์ตูนด้วย Scratch มีจำนวนผู้เข้าร่วม 85 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน (ดูรายละเอียดกิจกรรม)

           วันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนที่ได้สมัครร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมมาสเตอร์เชฟจูเนียร์

  

  

  

ดูภาพกิจกรรมมาสเตอร์เชฟจูเนียร์เพิ่มเติม...


           และวันที่ 13-15 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียนที่ได้สมัครร่วมกิจกรรม ในกิจกรรมแปลงร่างวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กิจกรรมแปลงร่างวัสดุเหลือใช้

  

  

  

ดูรูปภาพกิจกรรมแปลงร่างวัสดุเหลือใช้เพิ่มเติม...


กิจกรรมวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  

  

  

ดูภาพกิจกรรมวาดภาพการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม...