บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.63 นำทีมโดย อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green office) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุณทีมงานที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในปี พ.ศ. 2565 ต่อไปในอนาคต