ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมบุคลากรงานบริการและเผยแพร่วสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564

    วันที่ 6 ก.ย. 2564 คุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการฯ เป็นประธานการประชุมบุคลากรงานบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ

สถิติงานบริการของห้องสมุด

แนะนำหนังสือใหม่

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ