ข่าวกิจกรรม

  • ประชุมวางแผนและออกแบบจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักคัดแยกขยะ”

           วันนี้ (6 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 – 10.30 น. ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ รก.หัวหน้างานบริการฯ จัดประชุมวางแผนและออกแบบจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักคัดแยกขยะ” ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะจั

แนะนำหนังสือใหม่

แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แนะนำวารสาร|นิตยสารใหม่

หนังมาใหม่กำลังฮิต

สถิติงานบริการของห้องสมุด

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ