ข่าวกิจกรรม

  • กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

    วันนี้ (22 มิถุนายน 2567 ) ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดการกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการและระบบสืบค้นข้อมูลผ่า

แนะนำวารสาร|นิตยสารใหม่

หนังมาใหม่กำลังฮิต

สถิติงานบริการของห้องสมุด

แนะนำงานวิจัย

แนะนำหนังสือใหม่

รางวัลที่ได้รับ

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ

แสดงความยินดี