ข่าวกิจกรรม

  • โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน

                ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 นำโดย ผศ.อารยา ชินวรโกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน จัดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน "กิจกรรมพัฒนา

แนะนำวารสาร|นิตยสารใหม่

หนังมาใหม่กำลังฮิต

สถิติงานบริการของห้องสมุด

แนะนำงานวิจัย

แนะนำหนังสือใหม่

รางวัลที่ได้รับ