ข่าวกิจกรรม

  • ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้

    วันนี้ (31 พ.ค. 66) ณ ห้องประชุมมังกีส ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับแหล่งทุนภายนอก" แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหา

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจ

แนะนำวารสาร|นิตยสารใหม่

สถิติงานบริการของห้องสมุด