ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

19 พฤศจิกายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 64 อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และร่วมวางแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน