ประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565

16 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (16 มีนาคม 65) อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อชี้แจงการประเมินการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีบุคลากรงานบริการฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 คน